ARC24: Monnikenberg, Hilversum - SVP Architectuur en Stedebouw

De ontwikkeling van een masterplan en terreininrichtingsplannen (meer dan 10 ha) voor de inrichting van het terrein rondom een nieuw ziekenhuis en een deel bestaand ziekenhuis, een parkeergarage voor ruim 1000 voertuigen, een ambulance uitrijdpost, utilitaire gebouwen en een voorzieningengebouw. BoschSIabbers en SVP Architectuur en stedenbouw hebben een masterplan opgesteld. Bosch Slabbers is verantwoordelijk voor het terreinontwerp in samenspraak met opdrachtgever en Wiegerinck architecten.

Toelichting SVP Architectuur en Stedebouw | Beeld SVP, BoschSlabbers en William Moore

De bosrijke omgeving met zijn rijke cultuurhistorisch verleden is leidend geweest in de planvorming van het (buitenruimte)ontwerp. Healing environment vormt een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe woon- en zorggebied en is gericht op vermindering van stress en het welbevinden van mensen. Er is uitzicht op het boslandschap en voldoende ruimte om buiten te zijn. Dit geeft zowel patiënten, bezoekers en medewerkers en ook bewoners een gevoel van rust en ruimte.

In een unieke samenwerking tussen zorg- markt en natuurpartijen is een integraal plan ontwikkeld waarbij (de voormalige) hekken verwijderd zijn en het landschap weer de verbindende factor vormt in dit voormailige landgoed. Parallel aan het Masterplan is ook een m.e.r.-procedure doorlopen en hebben diverse onderzoeken plaats gevonden. De integrale aanpak heeft geleid tot unieke zorg- onderwijs- en woonmilieus.

Beeld Bosch Slabbers
Beeld Bosch Slabbers

Er is maximaal ingezet op het behoud van de bestaande bomen en beplanting rondom de nieuwe gebouwen. De gekapte bomen zijn deels hergebruikt als houten elementen op het terrein. Inheemse en klimaatadaptieve plantensoorten hebben de voorkeur gekregen. Regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem, deels door gebruik te maken van laagtes in de beplanting. Er wordt spaarzaam omgegaan met de (energiezuinige) verlichting om verstoring van fauna tot een minimum te beperken.

De herontwikkeling van Monnikenberg tot een woon- en zorglandgoed heeft een grote maatschappelijke impact. Niet alleen heeft Hilversum een state-of-the-art zorgcampus gekregen, maar ook een aantrekkelijk, groen- en recreatief uitloopgebied aan de oostkant van de stad. Het gebied is nu openbaar toegankelijk en doorwaadbaar met een stelsel van lanen en voetpaden. Bijzonder is hoe historie, zorg, natuur en wonen op een ontspannen manier samenkomen in het gebied en de juiste balans is gevonden.

Beeld Bosch Slabbers
Beeld Bosch Slabbers

De nadruk bij het ontwerp ligt op de healing environment. Die is gericht op vermindering van stress, het welbevinden en tevredenheid van mensen die verblijven in deze omgeving. Patiënten hebben uitzicht op de natuur vanuit hun bed of de wachtruimtes. Het zicht op groen geeft een gevoel van rust en ruimte. Een groene omgeving stimuleert mensen om actiever te zijn en bevordert sociale interactie, wat de buitenruimte een hogere belevings- en gebruikswaarde geeft.

De beplanting heeft een tweedeling in een cultuurrijke uitstraling rondom het ziekenhuis, de entree en een natuurlijke rand, vooral esthetisch bedoeld en voor de beleving van bezoekers. Er is aandacht voor geur, kleur en diversiteit aan structuren en type beplanting, die gedurende het hele jaar groeien. In de natuurlijke rand eromheen is aandacht voor ecologie en de natuurlijke habitat, meerwaarde voor het ecosysteem en goede aansluiting met de bosrijke omgeving.

De hoger gelegen zandgronden bieden een ideale locatie om klimaatadaptatie te bevorderen door bewust om te gaan met hemelwater. Voor de wegen vindt deze infiltratie plaats in de specifiek daarvoor vormgegeven brede groene bermen. Hemelwater van daken wordt verzameld en afgevoerd naar een terreinlaagte waar het vervolgens langzaam in de bodem kan indringen. Het landschap krijgt door het inzetten van het plaatselijk reliëf ook een doelmatige klimaatfunctie.

 • BoschSlabbers-landschapsarchitecten-Zorgpark-Monnikenberg-Hilversum-Concepten

  Download
 • 220221-axon-new_combination

  Download
 • 190930-Plankaart-vO-Welstand-met-woningen-noordzijde-1-1000

  Download
 • 2533-masterplan100311_small

  Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.