ARC24: Leeuwesteyn, Utrecht - BGSV, stedenbouw en landschap

Op de locatie moesten circa 900-1200 woningen en een school gerealiseerd worden op een grondgebied van 22 hectare. Dit leidde tot een dichtheid van 50 woningen/hectare, dit is dichter dan tot dan toe gebruikelijk was in Leidsche Rijn (ca. 33 wo/ha). De locatie is bijzonder omdat deze met de rug tegen de overkluizing van de A2 ligt en er op een smal stuk (230-100m breedte) een hoogteverschil van 7 meter overbrugd moet worden tot aan het Amsterdam Rijnkanaal.

Toelichting BGSC, stedenbouw en landschap | Beeld Frank Diemel (dronefoto Margien Oepts)

Het stedenbouwkundig plan bestaat uit een raamwerk waarbinnen zowel de hoofdontsluiting is opgenomen als de belangrijkste groen- en verblijfsgebieden. Hierbinnen is dit stuk stad gaan groeien. In het raamwerk is de stedelijke identiteit vastgelegd en onafhankelijk gemaakt van de daadwerkelijke invulling van de bouwvelden. De wijk kent een terrasvormige opzet met vizieren van hoog naar laag. Hoogteverschillen worden landschappelijk gedramatiseerd in plaats van geleidelijk opgelost.

BGSV, stedenbouw en landschap heeft samengewerkt met G84, tuin en landschapsarchitectuur. De woonvelden zijn uitgewerkt door diverse partijen waarbij BGSV supervisor is. De wijk is in opdracht van de gemeente Utrecht ontworpen.

Beeld Frank Diemel
Beeld Frank Diemel

De vizieren zijn ingericht met een groot palet aan inheemse planten- en boomsoorten. Er is er veel ruimte voor infiltratie, ecologie en groen. Deels is dit verankerd in de planopzet en het raamwerk, waarbij bestaande bomen zijn ingepast en er veel ruimte is voor infiltratie. Daarnaast worden in de tenders hoge ambities meegegeven op het gebied van energie, natuurinclusiviteit, circulariteit en waterberging. Het water moet voor 100% worden opgevangen en vastgehouden in het woonveld.

Gezond stedelijk leven is een belangrijk begrip in Utrecht. Op elke plek in het plan is het sneller om de fiets te nemen dan de auto, met fietsenbergingen die goed bereikbaar zijn en waar je een deelbakfiets mee kunt nemen. Er is veel aandacht besteed aan de ontmoetingsplekken en de hoogteverschillen dagen uit tot bewegen. Bovendien zijn er veel bijzondere woningtypes toegepast, zoals kangoeroewoningen en sociale- en zorgwoningen rond een hof. Ook is een school opgenomen in de wijk.

Beeld Frank Diemel
Beeld Frank Diemel

In het groen stedelijke plan is de ligging tussen twee parken maximaal benut door de zeven vizieren wijd uit te laten lopen richting het oeverpark. Hierdoor hebben meer woningen een weids uitzicht op het kanaal en de te behouden boomgroepen. De vizieren zijn zo geplaatst dat zo veel mogelijk waardevolle bomen behouden konden blijven. Met de verhoogde ligging van de stedelijke en ronduit Utrechtse woonvelden aan het oeverpark slaat de wijk de brug tussen Leidsche Rijn en de bestaande stad.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in de beoordeling. De ambities worden vervolgens onderdeel van het contract tussen marktpartij en gemeente, waardoor ook in de realisatie de kwaliteit hoog blijft.
Het raamwerk is flexibel genoeg gebleken om de rijkheid van nieuw programma te faciliteren. Zo is Leeuwesteyn in de loop van de jaren uitgegroeid tot een wijk die de brug slaat van uitleglocatie naar stad.

Leeuwesteyn_toelichting_1

Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.