Op de hartslag van de economie – De gestage transformatie van de spoorzone in Delft

In Delft wordt nog altijd hard gewerkt aan de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, rond de voormalige spoorzone, net naast het oude centrum van de stad. Na twintig jaar begint het project duidelijk vorm te krijgen. Nieuw Delft bevat verwijzingen naar de historie van de stad. Die zijn architectonisch soms plat, maar geven op stedenbouwkundig gebied kwaliteit aan het plan.
Het spoor kwam ondergronds te liggen. Ook fietsenstallingen kregen een plek onder het busplein. Het oude station werd restaurant. Beeld Loes van Duijvendijk