Frans Soeterbroek over omstreden plannen en onderschatte burgers

In zijn nieuwe publicatie 'Omstreden plannen, onderschatte burgers: De stad verdichten met bewoners' legt socioloog Frans Soeterbroek de huidige problemen in stedelijke gebiedsontwikkelingen bloot. Hij focust hierbij op de rolverdeling tussen markt, staat en burger. Volgens Soeterbroek bevindt de ruimtelijke planning zich momenteel in een vicieuze cirkel, waarin angst voor de burger gekweekt en gevoed wordt.
Frans Soeterbroek. Beeld David Meulenbeld