Eo Wijersprijsvraag - Waar wij willen wonen

Thema van de Eo Wijersprijsvraag editie 2022-2023 is 'Waar wij willen wonen'. De gelijknamige stichting doet de oproep voor ontwerpend onderzoek samen met vier regio-coalities: Achterhoek, Oostelijk Flevoland, Rijn- en Maasmonding en Midden Zeeland. In de eerste ronde, sluiting 11 januari, kan iedereen meedoen.
Beelden via de eowijers.nl