Het koloniale verleden is niet te vatten in baksteen, beton of hout

Sporen van ons koloniale erfgoed en de daarmee verbonden verhalen, liggen verankerd in de gelaagdheid van het hedendaagse stad. Pauline K.M. van Roosmalen doet onderzoek naar dat koloniaal erfgoed en pleit ervoor dat architecten terughoudend omgaan met gebouwde verwijzingen naar het koloniale verleden.
Beeld Shutterstock