ARC22: Waterlandkwartier, Purmerend - BURA urbanism & LOLA Landscape Architects

Op steenworp afstand van de historische kern van Purmerend, kan de stationsomgeving een belangrijke bijdrage vervullen in het verknopen van verschillende regionale en stedelijke ontwikkelingen. Het gebied heeft op dit moment geen sterke, eigen identiteit. De intentie is dat het rommelige gebied de komende jaren wordt getransformeerd tot een levendige stedelijke stadswijk. Daarbij vormen Het Waterlandkwartier en de binnenstad straks één centrumgebied. De inzet voor het Waterlandkwartier is hoog.

Toelichting BURA urbanism

De komende jaren zal het gebied stapsgewijs ontwikkeld worden. We hanteren bij de ontwikkeling een clusterbenadering waarbij een ontwikkeling niet op kavel, maar op de schaal van een bouwveld plaatsvindt. In elke stap wordt een of enkele bouwvelden en de omliggende openbare ruimte ontwikkeld. Door deze schaalvergroting kunnen zaken als mobiliteitshubs en collectieve energiesystemen makkelijk worden ingepast en kan bij een ontwikkeling over de perceelsgrenzen heen ontworpen worden.

Het masterplan is opgesteld door BURA urbanism (stedenbouw) en LOLA Landscape Architects (landschapsarchitectuur) in samenwerking met de gemeente Purmerend. Het plan is opgebouwd rond vijf thema’s die samen de stedenbouwkundige uitgangspunten vormen: een kader voor de geleidelijke transformatie van het stationsgebied naar een gemengd stedelijk gebied gecombineerd met aantrekkelijke groene recreatiemogelijkheden. Dit was mede mogelijk door de zorgvuldige samenwerking tussen de twee disciplines.

Huidige situatie Waterlandkwartier. Beeld BURA urbanism
Huidige situatie Waterlandkwartier. Beeld BURA urbanism

Het Waterlandkwartier wordt groen en duurzaam ingericht, met aandacht voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. In de openbare ruimte wordt veel aandacht besteed aan groen. Daarnaast biedt de nieuwe wijk ruimte voor sport en spel en worden bij de transformatie de principes van circulariteit toegepast, zodat bouwmaterialen optimaal worden hergebruikt. Verplaatsingen vinden zo veel mogelijk plaats op een duurzame wijze (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer).

Het Waterlandkwartier wordt een plek voor iedereen waar wordt gewoond en gewerkt in hoge dichtheid. Nieuwe en bestaande kantoren worden ingepast in de wijk. Er komen woningen bij voor woningzoekenden uit Purmerend en de regio voor met name jong en oud. De forse groei van het aantal inwoners biedt draagvlak voor voorzieningen, scholen, zorg en horeca in het Waterlandkwartier en in de omliggende wijken. Ook wordt het gebied optimaal ontsloten met openbaar vervoer en voor fietsers en voetgangers.

Huidige situatie Waterlandkwartier. Beeld BURA urbanism
Huidige situatie Waterlandkwartier. Beeld BURA urbanism

De wijk zal een sterke eigen unieke beeldtaal krijgen in de inrichting van de openbare ruimte en architectuur van de bebouwing. In het Waterlandkwartier wordt ontworpen vanuit het DNA van Purmerend (groeikern). Om de gewenste stedelijkheid met hoge kwaliteit en levendigheid te bieden is voor het Waterlandkwartier een compact eigentijds en herkenbaar stedenbouwkundig concept ontwikkeld dat voortbouwt op de bijzondere historie van Purmerend en het Waterlandkwartier als groeikern.

In het Waterlandkwartier maakt Purmerend een volgende stap in het verdichten van de bestaande stad. Door compact te bouwen en meervoudig ruimtegebruik, wordt zorgvuldig omgegaan met de beschikbare ruimte. Het Waterlandkwartier zal in de toekomst uitnodigen tot bewegen (fietsen en wandelen), met hoogwaardig openbaar vervoer op loopafstand. Het autogebruik kan hiermee drastisch teruggebracht worden. Daarnaast levert het plan milieuwinst op door een efficiënter gebruik van energie en bouwmaterialen.

De ontwikkelvisie legt een sterk raamwerk vast voor het Waterlandkwartier. Dit raamwerk wordt uitgebouwd op basis van de uitgangspunten van het lineaire centrum en de identiteit dragende structuren in het gebied. Het Waterlandkwartier wordt samen met het historisch centrum het bruisend hart van het Purmerend van de toekomst. Het raamwerk legt de basis voor en vormt het ruimtelijk kader waarbinnen ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden.

 • 2012_Purmerend_2021_BURA_LOLA_mobility

  Download
 • 2012_Purmerend_2021_BURA_LOLA_situation_300dpi

  Download
 • 2012_Purmerend_2021_BURA_LOLA_voorbeelduitwerking_300dpi

  Download
 • 2012_Purmerend_2021_BURA_LOLA_AI_station

  Download
 • 2012_Purmerend_2021_BURA_LOLA_block_300dpi

  Download
 • ArcAwards_Waterlandkwartier_220617_BURA_4pager-1

  Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.