ARC22: De Zalmhaven, Rotterdam - KAAN Architecten

De Zalmhaven betreft een hoogwaardig appartementencomplex tussen het historisch Scheepvaartkwartier en de stads-hoogbouw-as van Rotterdam. De ontwikkeling vormt de schakel tussen de 19e-eeuwse laagbouw en de nieuwe moderne hoogbouw. Dat is gerealiseerd door twee midrise torens (70m) op een laagbouw plint door KAAN Architecten en een highrise toren (215m) door DAM & partners. In de plint zijn 33 stadswoningen en een parkeergarage opgenomen, in de midrise torens 96 huur en 80 koopappartementen.

Toelichting KAAN Architecten | Beeld Sebastian van Damme

Midrise en highrise werden als één bouwopgave ontwikkeld. In overleg met de Stedenbouwkundige Dienst en de buurt is gewerkt aan een model dat de overgang naar de highrise begeleid en bezonning en zicht voor de aanwonenden tot een minimum beperkt. Dit door de volumes van de torens over de middenlijn te verschuiven. De stadswoningen vormen de straatwanden aan de Zalmhaven en de Houtlaan met daartussen de parkeergarage. Op het dak is een gemeenschappelijke daktuin aangelegd voor alle bewoners.

Voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan was samenwerking met de adviseur voor bezonning en windhinder van wezenlijk belang. Voor de torens werd al vroeg het werken met tunnelkist als uitgangspunt gekozen. Samen met de constructeur is hierop ingespeeld en het regelmatige grid voor gevelopeningen geoptimaliseerd. De gezamenlijke sessies met gevelbouwer en puienleverancier hebben geresulteerd in een geïntegreerd gevelontwerp. Daarbij was de kennis van de onderaannemers onontbeerlijk.

De Zalmhaven. Beeld Sebastian van Damme
De Zalmhaven. Beeld Sebastian van Damme

De onderbouwconstructie is een combi van gestort en prefabbeton. Binnenspouwbladen en garage zijn alle prefab. De torens zijn snel en efficiënt opgetrokken met een tunnelkist rondom een prefabbetonnen liftkern. Met het klimmen van de constructie werden puien geplaatst en aluminium gevelbekleding aangebracht, waardoor de torens snel wind- en waterdicht waren en met de afbouw begonnen kon worden. Met het zakken van de steigers konden balkonhekken geplaatst worden en de gevel voltooid.

Wat betreft duurzaamheid is er voor de volgende toepassingen gekozen: het gehele project is voorzien van een warmte-/koudeopslag met geboorde bronnen (WKO) gecombineerd met stadsverwarming; er zijn geen gasaansluitingen; er is triple HR++ zonwerend isolatieglas toegepast; de daktuin is uitgevoerd als retentiedak met een grote waterbuffer voor vertraagde waterafvoer; op de daken van de torens zijn PV-panelen opgesteld.

De Zalmhaven. Beeld Sebastian van Damme
De Zalmhaven. Beeld Sebastian van Damme

Het gehele project is ingebed in de stedelijke context als boven besproken. Er is een natuurlijke overgang tussen het historisch Scheepvaartkwartier en de hoogbouw-as die loopt vanaf het centrum van Rotterdam over de Erasmusbrug naar de Kop van Zuid. Op het dak van de laagbouw is voorzien in een daktuin met retentiebuffer voor de buffering van het regenwater. Het voorterrein aan de Zalmhaven zal nog worden ingericht als stadspark.

Door het grote aantal appartementen draagt het project Zalmhaven bij aan de levendigheid van de buurt en heeft dit reeds geresulteerd in nieuwe economische activiteit en horeca. Na realisatie van de maaiveldinrichting zal het project als natuurlijk zijn opgenomen in zijn omgeving.

Redactie de Architect

Redactie de Architect

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.