ARC22: Basisschool De Wereldburger, Amsterdam - Moke Architecten

De renovatie en transformaties van De Wereldburger is aangepast naar de duurzaamheidseisen van vandaag. Het oorspronkelijke gebouw had een H-vormige plattegrond, typerend voor de wederopbouwarchitectuur. Wij hebben de latere aanpassingen verwijderd, waarbij juist goed zichtbaar is wat oorspronkelijk is en wat nieuw. De oorspronkelijke onderdelen, zoals de ruwe betonnen kolommen, contrasteren prettig met de nieuwe houten wanden en maken de geschiedenis van het gebouw evident.

Toelichting Moke Architecten | Beeld Thijs Wolzak

Het oorspronkelijke schoolgebouw is niet alleen gerenoveerd maar ook enigszins uitgebreid. De nieuwe gebouwdelen, zoals de aula en klaslokalen, zijn uitgevoerd in hout. Hierdoor is goed af te lezen wat bestaand is en wat nieuw. De indeling binnen is aangepast aan de eisen van vandaag. De gangen zijn verbreed en bieden ruimte voor leerplekken en speelhoeken.In het hart van het complex is de aula met een grote podiumtrap. Deze gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt voor bijeenkomsten en feesten.

De samenwerking met andere disciplines was cruciaal voor het succes van het project. Van de sloper tot de landschapsarchitect was overleg nodig om zorgvuldig elementen te kunnen hergebruiken en niet te beschadigen. De openheid van de opdrachtgever en gebruiker voor het zoeken van restafval was voor iedereen een eyeopener van hoe je in de toekomst zou kunnen bouwen.

Basisschool De Wereldburger Amsterdam. Beeld Thijs Wolzak
Basisschool De Wereldburger Amsterdam. Beeld Thijs Wolzak

Hout is het hoofdmateriaal voor de uitbreiding. Hierin hebben we alle mogelijke houttoepassingen gebruikt. Van gelamineerde liggers tot houtlaminaat. De aansluiting op het bestaande gebouw uit beton zijn koud op elkaar waardoor het contrast tussen oud en nieuw goed zichtbaar wordt. Voor de buitengevel zijn aluminiumpanelen toegepast die de gridstructuur van de school benadrukken. Der vakinvullingen zijn uit bamboe.

Voor alle nieuwe elementen is hout toegepast. De vloer stamt van de aula uit een gesloopte Amsterdamse gymzaal en is de belijning van de voormalige vloer nog altijd zichtbaar. Hout van de gevelbekleding van Tripolis van Aldo van Eyck is op dikte geschaafd en toegepast als trap. Houten plafond stammen uit het KPMG-gebouw in Amstelveen. De Wereldburger is een dubbel transformatieproject, vanwege de renovatie van de buurt en het hergebruik van beschikbare materialen van sloopprojecten in de buurt.

Basisschool De Wereldburger Amsterdam. Beeld Thijs Wolzak
Basisschool De Wereldburger Amsterdam. Beeld Thijs Wolzak

Voor de renovatie van De Wereldburger hebben wij een wijziging in de stedenbouwkundige opzet gerealiseerd. De bestaande school was een afstandelijk gebouw en schuilde achter een hoog hek. De stoep en route naar de ingangen van de school waren smal en weggemoffeld achter geparkeerde auto’s. Het hek is verwijderd en het schoolgebouw sluit nu direct aan op de openbare ruimte en het park. De stoep is verbreed, waardoor kinderen met fietsen en ouders met kinderwagens elkaar eenvoudig kunnen passeren.

De stedenbouwkundige van gemeente Amsterdam ziet het project bij uitstek als de manier waarop dergelijke naoorlogse schoolgebouwen kunnen worden hergebruikt, veel beter ingepast in de bestaande stedelijke omgeving, als alternatief op slopen (wat meestal gebeurt).

 • 1807-8-Plattegronden-Clean_20220421_Begane_Grond

  Download
 • 1807-8-Plattegronden-Clean_20220421_Dak

  Download
 • 1807-8-Plattegronden-Clean_20220421_Details

  Download
 • 1807-8-Plattegronden-Clean_20220421_Situatie

  Download
 • 1807-8-Plattegronden-Clean_20220421_Eerste_Verdieping

  Download

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.