ARC22: Kramatweg, Amsterdam - ANA architecten

Op de hoek Kramatweg en Soembawastraat in Amsterdam-Oost staat een sterk verouderd woongebouw. In overleg met stadsdeel Oost en de zittende bewoners is besloten op dezelfde locatie een nieuw wooncomplex te bouwen voor een gelijk aantal woningen. In de Indische buurt is een grote behoefte aan geschikte sociale huurwoningen voor ouderen en voor grotere gezinnen. Daarom wordt ingezet op een combinatie van woningen voor ouderen op de verdiepingen en woningen voor gezinnen op de begane grond.

Toelichting ANA architecten | Beeld Luuk Kramer

De woningen voor ouderen worden ontsloten met een galerij op het zuiden, met een privézone voor elke woning. Privé en collectief raken elkaar en dragen zo bij aan de ontmoeting tussen de bewoners van elke galerij. Op de begane grond zijn de gezinsappartementen, direct met een keuken aan de straat. De privacy van de slaapkamers aan de straat wordt gewaarborgd door een terugliggende nis met haag die afstand schept tot de stoep. In het gebouw is een ontmoetingsruimte voor bewoners opgenomen.

Wat betreft materiaal en techniek is gekozen voor traditioneel metselwerk en steenstrips ter plaatse van de spiegelstukken.

Kramatweg. Beeld Luuk Kramer
Kramatweg. Beeld Luuk Kramer

In het project is gebruikgemaakt van individuele warmtepompen en een WTW-systeem per woning. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Er zijn houten kozijnen met triple glas toegepast. Hiermee is een EPC van 0,2 behaald, 0,2 pt onder de geldende landelijke norm. Ook op het gebied van natuurinclusiviteit zijn diverse maatregelen in het project opgenomen. Door het toepassen van veel hernieuwbare materialen, zoals houten kozijnen en metselwerkgevels, is een MPG score van 0,7 gerealiseerd.

Het wooncomplex volgt de contour van het gesloopte pand en maakt op de kop een sprong om de hoek te markeren. De metselwerkgevel zinspeelt op de architectuur van de Gordel ‘20-‘40. De vertanding van het metselwerkvlak is heel subtiel toegepast ter plaatse van de verbinding van de kop met het hoofdgebouw en bij de aansluiting aan de belending. Karakteristiek voor de plint is een andere plastiek en donkerder metselwerk. Bij de entrees aan de straatzijde zijn nissen gemaakt.

In de tuinen zijn zes nieuwe bomen van verschillende soorten geplant, zowel de fietsenstalling als de bergingen hebben een groen dak ter compensatie van de bomen die voor de sloop en bouw zijn gekapt. In de noordgevel zijn neststenen ingemetseld voor vleermuizen.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.