ARC22: Campus Cadix, Antwerpen - Korteknie Stuhlmacher Architecten

De grote scholencampus Campus Cadix op het Eilandje in Antwerpen is een complexe ontwerpopgave waarbij een kunstzinnige en een technische middelbare school zijn samengevoegd. De campus bestaat uit een groot nieuwbouwblok, een monumentaal schoolgebouw en enkele havenloodsen die zijn gerenoveerd, gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid. De bestaande gebouwen zijn het werk van Emiel van Averbeke uit 1927 resp. 1938. Het masterplan omvat naast de school ook woningen die door derden zijn gerealiseerd.

Toelichting Korteknie Stuhlmacher Architecten | Beeld Luuk Kramer, Maurice Tjon, Karin Borghouts

Bij het ontwerp stond de samenhang tussen oud en nieuw, tussen lokale context en nieuwbouw en de verschillende gebouwen onderling centraal. Tegelijkertijd ging het erom de eigenschappen en karakterverschillen van de bestaande gebouwen maximaal te benutten en met de nieuwbouw kwaliteiten en ruimtes toe te voegen die niet in de oudbouw pasten. Hierbij staan huiselijke kwaliteiten naast ruwe werkplaatsen, ateliers naast sfeervolle zolders en generieke klaslokalen naast open leerlandschappen.

Beeld Luuk Kramer, Maurice Tjon, Karin Borghouts

Het project kwam in intensieve samenwerking met de stadsbouwmeester, stedenbouw, de opdrachtgever, de gebruikers en hun verschillende vakdisciplines, monumentenzorg en de aannemer binnen het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ tot stand. Als ‘total engineer’ hadden we de leiding over een compleet ontwerpteam (constructie, installaties, architectuur, restauratietechnisch advies en groen). Interieur, architectuur en restauratie vormen hierbij één geïntegreerd geheel.

In het ontwerp gaan aspecten als duurzaamheid, flexibiliteit, aanpasbaarheid en monumentenzorg hand in hand. De nieuwbouw is opgevat als een fabrieksgebouw met betonskelet en kappen van akoestische houten kanaalplaten, die in andere gedaante ook in de oudbouw terugkomen. In de oudbouw is de bestaande constructie opgewaardeerd en hergebruikt. De nieuwe toegepaste materialen zoals massief hout en keramisch tegelwerk in verschillende patronen spelen een beeldbepalende rol in interieur en exterieur.

Beeld Luuk Kramer, Maurice Tjon, Karin Borghouts

Het gehele project gaat naast een duurzame installatie en het hergebruik van vele ruimtes, constructieelementen en materialen uit van het principe ‘duurzaam is dierbaar’. Het gehele project is met veel zorg technisch duurzaam ontworpen conform de zeer hoge standaards van ‘Scholen van Morgen’ en voldoet tegelijkertijd aan de hoogste esthetische eisen. Mede door de onderhoudsverplichting van 30 jaar door de aannemer (TCO) zijn materialen met een zeer lange levensduur.

De zeer uiteenlopende gebruikers zijn intensief betrokken geweest bij het ontwerp, van drukkerij tot edelsmeden, fotografie tot bodypainting, lassen tot houtbewerking). Ook werd er rekening gehouden met de sociale ambities van de gebruikers (grote ruimtes met zeer goede akoestiek voor sport, kantine, een drukkerij en kunstateliers). Een belangrijke rol speelde een zinvolle verhouding tussen klassikaal onderwijs en open leerlandschappen en experimentele onderwijsvormen.

Beeld Luuk Kramer, Maurice Tjon, Karin Borghouts

Het interieur is zeer divers en bevat monumentale, gerestaureerde en/of vernieuwde monumentale ruimtes waarbij met veel zorg met verschillende 'regimes' is gerestaureerd, van 'historisch parcours' tot vrij invulbare nieuwbouwvleugels. Hierbij speelden de verschillende kleurconcepten binnen de diverse projectonderdelen in relatie tot hun specifieke culturele context een grote rol: okergeel/wit voor de nieuwbouw, rood/wit voor de monumentale oudbouw, zwart/wit voor de tussenliggende CAD-loodsen.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.