ARC22: Workspace (R)evolution - W-Architectuurstudio

ARC22: Workspace (R)evolution - W-Architectuurstudio

Rehumanizing the workplace! Workspace (R)evolution biedt een fris perspectief op de werkomgeving van de toekomst, waarin de gebruiker centraal staat. Vanuit bottom up perspectief is de relatie tussen werkstation, interieurontwerp en gebouw opnieuw onderzocht.

Het betreft een mobiel, individueel werkstation, wat is uitgerust met installaties waardoor de gebruiker diens eigen werkomgeving kan beïnvloeden. Door het op deze manier decentraliseren van licht, ventilatie en verwarming is een volledig geconditioneerd interieur zoals we dat kennen niet meer nodig. Dat biedt kansen voor tijdelijk gebruik van leegstaande kantoren, gezondere werkomgevingen of gebruikersparticipatie bij de totstandkoming van het definitieve interieurontwerp.

In het kantoor zoals we dat kennen is het niet mogelijk om invloed uit te oefenen op je werkomgeving. Het ons size fits all principe voert tot op heden de boventoon. Je kunt je niet afzonderen voor focus, je kunt niet aangeven dat je niet gestoord wilt worden en je kunt je eigen comfort niet instellen zoals extra koeling, ander licht of meer warmte. Ook is vaak alles gedeeld en daardoor anoniem. Dat is een tegennatuurlijk gegeven voor de mens als biologisch en territoriaal wezen.

Gezondheid op de werkplek, betere ventilatie en luchtreiniging, meer werkplezier en werkgeluk, diversiteit als uitgangspunt, minder verspilling van steeds wisselende gebouwinterieurs.

De naam van het werkstation is Office Rickshaw, gebaseerd op het principe van een makkelijk verrijdbaar element wat geheel naar de smaak van de gebruiker gepimpt kan worden. Het werkstation biedt de mogelijkheid om zowel staand als zittend te werken, samen of individueel, brainstorm of focus. Special feature: de Rickshaw kan fysiek van vorm kan veranderen, waardoor het aan de omgeving kan laten zien wat de stemming van het moment is: beschikbaar voor interactie of juist niet?