Voorlopig Ontwerp MKC Houtwijk in Den Haag afgerond

In opdracht van de Gemeente Den Haag, Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland en gro-up heeft BDP samen met TRAJECT, Pieters Bouwtechniek Delft en DGMR het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Montessori Kindcentrum Houtwijk in Den Haag afgerond.