Open Call Prix de Rome Architectuur 2022: Healing Sites

Voor de Prix de Rome Architectuur 2022 kunnen tot 4 maart aanstaande voorstellen worden ingediend. De organisatie vraagt aandacht voor klimaatvraagstukken en arbeidsongelijkheden en zoekt ideeën die ruimtelijke praktijken heroverwegen en herontwerpen.