Stadspark met volkstuinambitie

“Het project was voor ons als landschapsarchitect een oefening in loslaten”, vertelt Peter Veenstra van Lola Landscape Architects. En ja, door inbreng en veelvuldige bijsturing van bewoners lijkt de ontwerper meer bemiddelaar dan vormgever. Het project is dan ook bijzonder door de losse omgang met de plannen en de inspraak van omwonenden.
Vrijwilligers kunnen zich een stuk van het park toe-eigenen. Beeld David Meulenbeld