Architectenbranche licht gegroeid in coronajaar 2020

De omzet van de architectenbranche is in het coronajaar 2020 licht gegroeid tot ruim 1 miljard euro (1.045 miljoen euro). Dit is een stijging van 1% ten opzichte van 2019. De gemiddelde omzet per bureau steeg met hetzelfde percentage. Dat blijkt uit de Benchmark Jaarcijfers 2020 die onderzoeksbureau Panteia heeft uitgevoerd onder de BNA-leden en vertaald naar de hele branche.
Beeld Shutterstock

Net als voorgaande jaren komt de meeste omzet uit woningen (51%). Hierna volgen kantoren (9%), die net als woningen een stijging lieten zien ten opzichte van 2019. Kleinere bureaus zijn doorgaans actiever in woningen dan de grotere bureaus. Grotere bureaus zijn daarentegen actiever in gemengde projecten. Circa een derde (30%) van de omzet kwam uit opdrachten van particulieren, een stijging van 3% ten opzichte van 2019.

Scope van de werkzaamheden

Qua scope van de werkzaamheden komt de meeste omzet uit ‘ontwerp tot en met directievoering’. De omzet uit ‘alleen ontwerp’ en ‘haalbaarheidsonderzoeken’ nam af. Grotere bureaus haalden juist de meeste omzet uit ‘ontwerp tot en met esthetische begeleiding’. Gemiddeld komt 97% van de omzet uit Nederland en 3% uit het buitenland. Grote bureaus zijn gemiddeld veel actiever over de grens en halen een substantieel deel van hun omzet uit het buitenland.

Positief

“Al met al een positief resultaat na de grote initiële onzekerheid volgend op het uitbreken van de coronapandemie. Zeker wanneer je bedenkt dat bureaus van het ene moment op het andere gedwongen werden hybride te werken en sommige deelmarkten hard werden geraakt. Dat getuigt van veerkracht bij de bureaus.

Ook de grote behoefte aan mooie, kwalitatieve, betaalbare, duurzame woningen, die passen in de directe omgeving zorgt voor een structurele vraag naar architectendiensten. Daarmee zijn we er beter afgekomen dan sommige andere sectoren.” aldus BNA-directeur Fred Schoorl.

Ontwikkeling werkgelegenheid

Het aantal werkzame personen in de branche bedroeg in 2020 circa 12.600. Over een langere periode gezien laat de werkgelegenheid in de branche vanaf 2012 een licht stijgende trend zien.

Bron: BNA