Uitgifteprocedure gestart bouwkavels locatie tijdelijke rechtbank Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf is gestart met de openbare inschrijving tot uitgifte van de eeuwigdurende erfpacht van een tweetal kavels. Deze ontwikkellocatie, die is gelegen in het gebied Parnas dat onderdeel uitmaakt van Zuidas in Amsterdam, biedt de mogelijkheid om een nieuw gebouw te realiseren met een gemengde bestemming van kantoren en wonen op een ondergrondse parkeergarage.