Iedereen in de etalage

Het liefst leven we in een wereld waarin onze publieke gebouwen gastvrij zijn voor ieder individu. Hoe opener en transparanter, hoe gastvrijer lijkt daarbij de regel. Maar zijn openheid en transparantie wel de juiste publieke waarden om niet alleen de grote groepen, maar ook alle individuen te bedienen? Nadenken over het juiste vertrekpunt is in onze tijd geen overbodige luxe.
Beeld Sanne Couprie