ARC21: Het Hoefkwartier, Amersfoort - Karres en Brands

De Hoef West in Amersfoort is nu nog een monofunctioneel kantoorgebied is in ontwikkeling naar een moderne en bruisende stadswijk: het Hoefkwartier. Karres en Brands heeft het stedenbouwkundige plan ontwikkeld om het gebied geleidelijk aan te transformeren naar een gemengde, inclusieve stadswijk. De realisatie van minimaal 2500 nieuwe woningen gecombineerd met het behoud van 5000 banen maken het Hoefkwartier tot één van de grootste regionale gebiedsontwikkelingen in Nederland.

Tekst Karres en Brands

Net als veel kantoorgebieden is De Hoef niet in handen van één partij maar versnipperd over 50 eigenaren, dit maakt het proces complex en intensief. Met een inspirerende visie gecombineerd met duidelijke kaders blijven we zoveel mogelijk weg uit de papiermolen en kijken we hoe we de ambities daadwerkelijk kunnen realiseren en alle betrokken partijen te activeren om samen aan de slag te gaan. Het kader is een modern stedenbouwkundig plan waarin een visie van een gemengde stad is verbeeld.

ARC21 Hoefkwartier Amersfoort Karres en Brands
Transformatie. Beeld Karres en Brands

In het planproces is met veel disciplines gewerkt om een integraal stuk stad te ontwikkelen. Van geluid-, trillingen, verkeers- expertise tot water en ecologische expertise. Gevaar hiervan is dat er een stapeling van ambities en eisen ontstaat richting ontwikkelende partijen. Hierdoor zijn ontwikkelende partijen gevraagd om op vijf ambities door te werken, waarbij de relatief grote kavels worden opengebroken. Deze ambities gaan over inclusiviteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit & mobiliteit.

De duurzame ontwikkeling zit tot in de haarvaten van het Hoefkwartier. Een grote rol is weggelegd voor mobiliteitshubs, alternatieve mobiliteitsconcepten, de voetgangers en de fiets. Zo zijn de hubs ook opslagpunten voor energie. Landschappelijke structuren worden aangeheeld door nieuwe water- en groenverbindingen aan elkaar te koppelen, water vormt het hart van de wijk. Het Hoefkwartier wil in 2030 CO2 neutraal zijn en wordt er gefaseerd overgestapt, ook bestaande kantoren worden verduurzaamd.

De transformatie van een kantoorgebied naar een mixed use woon-werk-leefgebied creëert een enorme boost voor Amersfoort en de regio. De stad kampt met een grote woningopgave en het werkveld is na de crisis en corona blijvend veranderd. Een gemengde stadswijk met eigen identiteit is hierbij het uitgangspunt. Het Hoefkwartier kan als voorbeeld worden gezien voor veel monotone kantoorgebieden in Nederland die vaak al goed aangetakt zijn op het ov-netwerk en daardoor enorm veel potentie bieden.

ARC21 Hoefkwartier Amersfoort Karres en Brands
Mobiliteitshub. Beeld Karres en Brands

De fysieke impact is op dit moment nog beperkt. Het Hoefkwartier staat aan de vooravond van een grootschalige verbouwing. De huidige plannen zijn veelal in VO en DO fase belandt. Tegelijkertijd zijn de eerste aanpassingen uitgevoerd. Bestaande kantoorpanden zijn getransformeerd naar woningen. Het spoor is één van de drukst bereden sporen van Nederland en het Hoefkwartier vormt een visitekaartje vanuit het spoor. De transformatie zal in de komende jaren voor de vele fietsers al zichtbaar zijn.

De grootste impact is de aanheling van de grote landschappelijke structuren op stedelijk niveau. Van het park, het waterwingebied, wordt dwars over het Hoefkwartier en bestaande kavels een openbare verbinding gelegd met de groenstructuren in Schothorst. Het watersysteem wordt één zichtbaar geheel, en er ontstaat een robuuste groenstructuur. De bestaande boomstructuur wordt diverser en natuurlijke oevers zorgen voor aantrekkelijke plekken voor flora en fauna.

Lees ook:

 

Karres-en-Brands-Het-Hoefkwartier.pdf

Download

Lees meer over