ARC21: Park Laagraven tussen Nieuwegein, Houten en Utrecht - Flux landscape architecture

Het gebied tussen Nieuwegein, Houten en Utrecht dreigt in de toekomst te worden bestemd als woningbouwlocatie. Flux komt met een alternatief plan, waarin de potentie van dit gebied als landschapspark en groene long voor metropoolregio Utrecht volledig wordt benut. Park Laagraven biedt een nieuwe benadering van landschappen in een de context van steeds verdere verstedelijking in de Provincie Utrecht.

Tekst Flux landscape architecture

Flux stelt voor het gebied te ontwikkelen als landschapspark. Dit nieuwe landschapspark voor metropoolregio Utrecht noemen we Park Laagraven. De strategie bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Van versnipperd groen naar 1 geheel, 2. Een nieuw landschapspark voor Utrecht, 3. Productief en zuiverend park, 4. Woningbouw als motor voor ontwikkeling, 5. Voorkanten en nieuwe verbindingen.

'Er zijn recreatieve routes voor verschillend gebruik, zwemplekken aan zwemplassen, kanalen en allerlei sportvoorzieningen'

Het idee voor Park Laagraven is ontstaan als eigen initiatief in opdracht van, en in samenwerking met Provinciaal Advsieur Utrecht Paul Roncken vanuit de behoefte aan een radicaal nieuwe visie op onze buitengebieden en daarmee een alternatief toekomstperspectief voor dit gebied. I.s.m. TU Delft.

Park Laagraven is een aantrekkelijk landschapspark, waarin verschillende functies en opgaven een plek krijgen. Zo zijn er recreatieve routes voor verschillend gebruik, zwemplekken aan zwemplassen, kanalen en allerlei sportvoorzieningen. Het park heeft daarnaast een belangrijke rol in het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, het vasthouden van regenwater, het leveren van schoon drinkwater, het produceren van groente en fruit en het opwekken van energie.

De inwonersaantallen en bijbehorende woningbouwambities in de provincie Utrecht blijven stijgen. Het stedelijk gebied zal zich daarom steeds verder uitbreiden. De woningbouwopgave vormt een integraal onderdeel van de ontwikkeling van het landschapspark. De woningen krijgen een plek in de randen van het park en vormen een aantrekkelijke façade voor het park. Zowel Houten, Nieuwegein als Utrecht kunnen op deze manier uitbreiden met een aantrekkelijk adres aan een nieuw landschapspark.

Samen met Nieuwegein, Houten en Bilthoven zal ook de stad Utrecht zich steeds meer ontwikkelen tot een ware metropoolregio, waarin de relatie tussen stad en landschap verandert. Dit vraagt om een nieuwe benadering met een sterkere duiding van de Utrechtse buitengebieden en de kwaliteiten ervan. In plaats van een stedenbouwkundige verkavelingsoefening, stelt Flux voor het gebied te ontwikkelen als landschapspark. Dit nieuwe landschapspark voor metropoolregio Utrecht noemen we Park Laagraven.

'We zien een park voor ons met een sterke identiteit, een gevarieerd gebruik en een grote aantrekkingskracht als bestemming in de stad'

Het gebied heeft potentie als nieuw landschapspark voor Utrecht. We zien een park voor ons met een sterke identiteit, een gevarieerd gebruik en een grote aantrekkingskracht als bestemming in de stad. Bewoners van Nieuwegein, Utrecht en Houten kunnen in dit centraal gelegen gebied uitwaaien, sporten en recreëren. Tegelijk vormt het park een startpunt voor langere wandelingen en fietstochten naar de grotere landschappen als het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug en het rivierenlandschap.

Het gebied tussen Nieuwegein, Houten en Utrecht manifesteert zich nu vooral als een restruimte en achterkant. Flux pleit voor een benadering waarin het gebied niet als een restruimte wordt beschouwd, maar als een werkelijke bestemming en een gebied met een sterke eigen identiteit. Door middel van deze aanpak kan het gebied gered worden van verdere woningbouwontwikkeling en ontstaat er een groengebied dat als long kan gaan fungeren voor omliggende stedelijke gebieden.

Inzending-ARC-Stedenbouw-Award-2021-Park-Laagraven-Flux.pdf

Download