ARC21: Vliervelden - KettingHuls

Hoe mooi zou het zijn om in een appartement op het erf van de boer te wonen? Met wijds uitzicht over agrarische velden en de Hollandse luchten, naast de koeienstal en de hooischuur. Het ontwikkelgebied Oosterwold in Almere biedt hier de ruimte voor. Er kunnen hier landbouwkavels gekocht kunnen worden met daaraan gekoppeld het recht om naast agrarische opstallen ook een woonprogramma te realiseren.

Tekst KettingHuls

Twee partijen hadden we nodig om dit idee te realiseren, een (financier) ontwikkelaar en een boer die in Oosterwold een landbouwkavel ging kopen en van het recht om woningbouw te realiseren gebruik wilde maken. Om goede gesprekken te kunnen voeren en te enthousiasmeren hebben we een schetsplan en maquettes gemaakt. Met Vink Bouw en de Stadsboeren van Almere hebben we het plan verder uitgewerkt.

Vliervelden door KettingHuls. Beeld Sebastian van Damme
Vliervelden door KettingHuls. Beeld Sebastian van Damme

KettingHuls heeft samen met Vink Bouw, Leukehuizen.nl (een lokale makelaar) en de Stadsboeren van Almere (een biodynamisch bedrijf met koeien, akkerbouw en groenteteelt verspreid gelegen in en rondom Almere) het initiatief genomen voor dit project en nauw met hun samengewerkt om dit project te realiseren.

Het silhouette refereert naar de pioniersschuren van de Verenigde Staten. De balkons aan de zuidzijde en de galerijen aan de straatzijde worden ondersteund door een constructie van massieve houten balken en liggers van Azobé. Het gebouw is dertig centimeter opgetild. De onderste balkons en galerij zijn eveneens van hout. De gevel is bekleed met houten planken van Ayous en heeft houten kozijnen.

De gebouwen zijn niet aangesloten op het riool en gas. Het hemelwater wordt direct geloosd op de sloot die rond het terrein loopt. Al het andere afvalwater wordt eerst naar een helofytensysteem geleid. Extra energie komt van zonnepanelen, een warmtepomp en een warmtewisselaar. Door hoogwaardig isolatie vormt de energie die zo wordt opgewekt een grote bijdrage aan het totale energiegebruik.

Vliervelden door KettingHuls. Beeld Sebastian van Damme
Vliervelden door KettingHuls. Beeld Sebastian van Damme

Een woongebouw als onderdeel van een boerenerf, naast de koeienstal en de hooischuur is uniek in Nederland. De nieuwe woon-werkgemeenschap is vormgegeven als een collage van gebouwen, organisch gegroeid en vormgegeven, waarbij verschillende schaal gebouwen met diverse functies naast elkaar staan. De zeer uitgesproken daken van rode golfplaten verbindt alles en ondersteunt het gemeenschapsgevoel.

Lidewij Edelkoort heeft het benoemt, de trek uit de stad, Rem Koolhaas heeft zijn focus verlegt naar het platteland en de corona-crisis lijkt alles te versnellen. Vliervelden functioneert als voorbeeld voor een nieuwe woontypologie waarbij boerenbedrijven behouden blijven en tegelijk tegenmoet kan worden gekomen aan de vraag voor nieuwe woningen zonder dat weilanden bebouwd hoeven te worden.

Lees meer: