ARC21: De Colijn in Rijswijk - BUROBEB

In 2008 kreeg BUROBEB de opdracht voor een ontwerp van een wooncomplex op de locatie van het te slopen voormalige CBR gebouw op de hoek van de Colijnlaan en Boutenslaan te Rijswijk. De opgave behelst bedrijfsruimten op de begane grond en rond de 80 appartementen in verschillende grootte met aangename buitenruimten op de verdiepingen. Het parkeren dient op eigen terrein gerealiseerd te worden.

Tekst BUROBEB

De sloop van het CBR gebouw geeft aanleiding om de bouwmassa voor het nieuwe wooncomplex aan de Boutenslaan de hoogte van de bebouwing aan de Colijnlaan te geven. Hierdoor ontstaat samen met de bestaande bebouwing een bijna gesloten bouwblok. Op deze ‘Rijswijkse plint’ van vier lagen wordt een bouwmassa van negen lagen ontworpen. Op het binnenterrein kan de parkeervoorziening worden ontworpen.

De Colijn door BUROBEB. Beeld Roos Aldershoff Fotografie
De Colijn door BUROBEB. Beeld Roos Aldershoff Fotografie

De samenwerking tussen opdrachtgever, gemeente, stedenbouw en adviseurs was goed verlopen. In een vroeg stadium werden massa studies, schetsen, haalbaarheidsstudies, woningtypen, zonnestudies tot aan positionering van schachten beoordeeld en besproken. BUROBEB kreeg opdracht voor het tekenwerk voor alle fasen van het bouwproces; van voorlopig ontwerp tot en met uitvoeringstekeningen en details.

Het gebouw bestaat uit gestorte beton vloeren en wanden. De gevel -en balkon afwerking van de vierlaagse ‘Rijswijkse plint’ bestaat uit rood metselwerk. De alzijdig georiënteerde hoogbouw bestaat uit een gevel van glad wit gevelmateriaal en glasvlakken. De continue meanderende balkons van wit gekleurde beton zijn voorzien van balustrades met extra helder glas en wit geëmailleerd strepenpatroon.

Door op een binnenstedelijke locatie een compact ontwerp te maken met een groot aantal woningen die -rondom een kern met liften en trappen- naar alle windrichtingen zijn georiënteerd is er een duurzaam ontwerp gemaakt. Hierdoor is er relatief weinig buitengevel oppervlak. Door in de hoogbouw gebruik te maken van alzijdige balkons wordt er door deze overstekken passieve zonwering gecreëerd.

De Colijn door BUROBEB. Beeld Roos Aldershoff Fotografie
De Colijn door BUROBEB. Beeld Roos Aldershoff Fotografie

In het ontwerp van De Colijn wordt het karakter en de bestaande bebouwingshoogte van de Colijnlaan ingezet als sokkel voor de sculpturale hoogbouw. Deze alzijdig georiënteerde sculptuur krijgt een geheel eigen karakter en uitstraling t.o.v. de ‘Rijswijkse plint’. Op deze wijze worden de architectuurkenmerken van Rijswijk opnieuw geïnterpreteerd in een ontwerp met een hedendaagse uitstraling.

De bouwaanvraag is -volgens het toen geldende bouwbesluit- in december 2010 ingediend en in 2011 goedgekeurd. In 2012 ging het project in verkoop maar is door de crisis uit de markt gehaald. In 2018 is het project opnieuw in verkoop gegaan. In 2019 is met de bouw gestart en 22 maanden later in mei 2021 is de Colijn opgeleverd.

Lees verder:

Functies.pdf

Download