ARC21: The British school of Amsterdam - Atelier PRO

The British School of Amsterdam (BSA) was verspreid op vier locaties in weinig duurzame gebouwen. Synergie voordelen (samengaan drie scholen), minimale verkeersbeweging gebruikers (locatie), zichtbaarheid (indrukwekkend gemeentelijkmonument) en circulariteit (maatschappelijke opgave) waren de motieven om te kiezen voor een transformatie van een gevangenis in Schinkelbuurt in Amsterdam.

Tekst Atelier PRO

Onze aanpak was een goed transformatieteam vormen + een integrale visie maken. Atelier PRO (onderwijshuisvesting en nieuwe gebouwen) Van Hoogevest (restauratie), Sant en Co (stedelijk landschap rond het gebouw). Met onze visie wonnen we de selectie. Elke school kreeg zijn eigen plek met combinatie oud (gerestaureerd) en nieuw, synergie is gebracht en omgeving sluit prachtig aan. BSA is Brits icoon.

Ons ontwerpteam met restauratiearchitect Van Hoogevest en landschapsarchitect Sant en Co won de selectie met optimaal gebruik maken van de het historische gebouw en visie op de transformatie – re-purpose. Wij paste de verkeersstromen aan, elke vleugel werd een aparte school en nieuwbouw sloot aan bij bestaande. Later werden andere ontwerp partners geselecteerd en VO en DO integraal uitgewerkt.

The British School of Amsterdam door Atelier PRO. Beeld Eva Bloem
The British School of Amsterdam door Atelier PRO. Beeld Eva Bloem

De haastige passant ervaart harmonie met het stoere robuuste metselwerk en geïnteresseerde beschouwer ziet de stedelijke en architectonische gelaagdheid met vernieuwing tussen oud en nieuw. Kortom geen scherp contrast oud-nieuw en geen blind kopie van het oude. De wasserstrich steen past met kleur en textuur bij het oud metselwerk maar werd in twee formaten en met andere voeg toegepast.

BSA gebruikt bestaande bouwstructuur en is circulair. Geen nieuwbouw. Keuze locatie in Amsterdam met minimale verkeersbewegingen voor gebruikers. Re-purpose, transformeer gevangenis naar onderwijsgebouw. Reduce toevoegingen bouwmassa en minimaliseer aantal materialen zodat exploitatie gunstig is. Redesign met materialen met lange levensduur en lage exploitatiekosten. Milieubelasting is beperkt.

The British School of Amsterdam door Atelier PRO. Beeld Eva Bloem
The British School of Amsterdam door Atelier PRO. Beeld Eva Bloem

De historische gevangenis (1888-1891) in de Schinkelbuurt verbindt de negentiende-eeuwse wijken met Amsterdam-Zuid. Gevangenis is weer zichtbaar gemaakt door aanbouwsels weg te halen. Nu is het weer een icoon op een kruispunt van belangrijk routes. Verder is het stedelijk bouwblok weer hersteld waardoor het ensemble ruimtelijk weer een deel is van het geheel en geen ommuurd en onzichtbaar gebouw.

Minimale verkeersbewegingen gebruikers was een van de doelen van de BSA bij de keuze locatie in de Schinkelsbuurt Amsterdam. Drie onderwijsniveaus zouden hier gevestigd moeten worden: Foundation: Nursery / Early Years (3-6 jaar), Primary School: Infants & Juniors (6-12 jaar) en Secondary School: Seniors (12-18 jaar) met sportzaal en educatieve tuinen.

Meer scholen:

1609-Doorsnede-A-1.pdf

Download