ARC21: School Balder, Sint-Gillis (B) - dmvA architecten

Het gebouw moest drie verschillende entiteiten kunnen huisvesten: de school zelf, het kinderdagverblijf en de buurt. De complexiteit van het ontwerp bestond er dus in om deze drie actoren met elkaar te verzoenen. Er werd intelligent omgegaan met de beperkte beschikbare oppervlakte zodat iedere ruimte optimaal wordt benut, autonoom functioneert en bruikbaar is voor ieder van de drie entiteiten.

Toelichting dmvA architecten

Om het programma op het beperkte perceel te krijgen, was het concept van een verticale school een oplossing, waarbij de jongste kinderen zich beneden bevinden en per leeftijdsgroep opklimmen: een weerspiegeling van de groeifilosofie van de school. Er werd ingezet op het creëren van buitenruimte: Een patio op –1, een speelplaats met luifel op +0 en een insnijding in het zadeldak als speelplaats.

School Balder door dmvA. Beeld Sergio Pirrone
School Balder door dmvA. Beeld Sergio Pirrone

Het project werd tot stand gebracht met SB Heedfeld voor studie technieken, UTIL struktuurstudies voor studie stabiliteit, Greesa voor veiligheidscoördinatie & EPB-verslaggeving en IBO als aannemer. Het gebouw werd samen met Technum op akoestisch vlak uitgewerkt conform de akoestische normeringen wat betreft lucht- en contactgeluidisolatie, ruimteakoestiek, technische installatie en gevelisolatie.

De vloerplaten van verdieping +2 en +3 zijn opgehangen aan dubbelhoge vakwerkliggers en zweven als het ware boven de multifunctionele zaal op de 1ste verdieping. De uitkragende betonnen luifel op de speelplaats steunt op trek en drukkolommen die letterlijk een veruitwendiging zijn van de krachtenwerking.

Naast de toepassing van de duurzame basisprincipes, werd vooral ingezet op de flexibiliteit van het gebouw dat in de loop van de jaren telkens aanpasbaar is voor nieuwe noden. Het gebouw is compact met intelligent ruimtegebruik en wordt 24/24 gebruikt, onder meer door de buurtbewoners, waardoor het gebouw verankerd is in de wijk.

School Balder door dmvA. Beeld Sergio Pirrone
School Balder door dmvA. Beeld Sergio Pirrone

De interactie van het gebouw met de stad was een belangrijke bouwsteen van het ontwerp. De school ent zich in de stad, de buurt en het bouwblok. Het mocht dus geen opeenstapeling van dode functies worden, maar een volume dat prikkelend is voor de omgeving en tegelijk beschermend is. De gevel en de interne structuur van het gebouw zorgen voor een evenwicht tussen geborgenheid en uitdaging.

Het resultaat is een gebouw dat robuust is, zonder dat het een gesloten bunker wordt. De multifunctionele refter op de eerste verdieping, die ook door de buurt wordt gebruikt, wordt als kloppend hart uitgespeeld en brengt overdag en in de avond leven in de straat. Het patchwork van het metselwerk versterkt de gelaagdheid die het gebouw in zich draagt.