ARC21: Fatimaschool in Rotterdam - Studio RTM

Op basis van forse groeiprognoses had de Fatimaschool een nieuw gebouw met 16 lokalen nodig in aanvulling op de twee bestaande schoolgebouwen. Deze nieuwbouw is onderdeel van een bestaand ensemble van schoolgebouwen met een sterke identiteit. Er is gekozen om de entree intern aan het schoolplein te leggen zodat de samenhang tussen de drie schoolgebouwen versterkt wordt. De materialisering en detaillering van het gebouw is geïnspireerd op de omliggende bebouwing.

Toelichting Studio RTM

De school is een plek waar kinderen hun vroegste jaren doorbrengen, het is als hun tweede thuis, waar zij zich veilig voelen en trots op zijn. Dat is het belangrijkste uitgangspunt geweest voor het ontwerp dat in nauwe samenwerking met de directie, de leerkrachten en de opdrachtgever is ontstaan. Omdat de kinderen kleur geven aan het gebouw is gekozen voor de sobere kleuren en pure materialen. De kinderen kunnen zijn wie ze zijn en er is ruimte voor hun eigen werk, verbeelding en expressie.

Fatimaschool Rotterdam door Studio RTM
Beeld Rob 't Hart

Vanwege de locatie in een woonwijk, waar een monumentaal pand stond, is er in een vroeg stadium samengewerkt met de afdelingen Stedenbouw, Verkeer & Vervoer en Monumenten. Dit heeft geleid tot heldere voorwaarden op basis waarvan het nieuwe gebouw met precisie is ingepast. In het ontwerpproces is er intensief contact geweest met de adviseurs, de opdrachtgever en de omwonenden. De uitvoering is vervolgens heel geslaagd verlopen vanwege de grote betrokkenheid van de bouwers.

Er is gekozen voor materialen die niet alleen duurzaam zijn maar het ook uitstralen, zoals het onbehandelde Afrormosia hout van de gevelkozijnen en de houten afwerking in de gevel en de dakopbouw. De materialen zijn zoveel mogelijk in hun pure vorm toegepast zodat ze herkenbaar worden voor kinderen en duidelijk maken hoe het gebouw in elkaar zit. In het interieur zijn de garderobes, kozijnen en de wandafwerking ook in hout uitgevoerd en de stalen kolommen, gevuld met beton, zijn onafgewerkt.

Naast de keuze voor duurzame materialen en de toepassing van zonnecellen is er ook nagedacht over duurzaam gebruik. Het gebouw is in een helder maatsysteem ontworpen met een staalskelet zodat aanpassingen in de toekomst eenvoudig mogelijk zijn. Het groendak met terras biedt de mogelijkheid voor lessen in de buitenlucht. Deze daktuin heeft een variatie aan grassen, kruiden en bloemen en hiermee kan het duurzame karakter van het gebouw goed aan kinderen worden uitgelegd.

Fatimaschool Rotterdam door Studio RTM
Beeld Rob 't Hart

Het schoolgebouw is ingepast tussen de bestaande schoolgebouwen en de karakteristieke bestaande gymzaal en vormt samen met de bestaande scholen een nieuw ensemble. Vanwege de schaal van het gebouw is veel aandacht besteed aan detaillering. De platvolle voeg, in de kleur van de steen, geeft het metselwerk een zachte uitstraling. Om meer plastiek aan te brengen en de school optisch in schaal te verkleinen zijn de blinde gevels uitgevoerd als terugliggend metselwerk voor schaduwwerking en textuur.

Vanuit het schoolbestuur bestond de wens om zoveel mogelijk transparantie en diversiteit aan te brengen in het gebouw zodat het overzichtelijk wordt voor kinderen en leerkrachten. De brede gangen bieden ook ruimte voor onderwijsactiviteiten en hebben een directe zichtrelatie met de lokalen.
In het hart van het gebouw ligt een langgerekte vide met een lichtstraat en een brede, open trap. Zo valt er veel daglicht het gebouw binnen en worden de begane grond en de verdieping ruimtelijk gekoppeld.

Meer over scholen:

FATIMA_1E_studioRTM.pdf

Download