ARC21: Gemeentehuis De Rederij in Alblasserdam - DP6 architectuurstudio

Gemeente Alblasserdam ambieerde een "huis van de samenleving", met plek voor ontmoeting en verbinding. Toegankelijk, verbonden met het dorp, duurzaam en flexibel. Het in de jaren '60 ontworpen gemeentehuis van Berghoef en Hondius met haar statige uitstraling, prachtige details en een voor die tijd revolutionaire open plattegrond was zodanig vertimmerd en verouderd dat het niet meer voldeed.

Toelichting DP6 architectuurstudio

DP6 transformeerde het gesloten gemeentehuis met een paar strategische, doelgerichte ingrepen. Door een glazen extensie en het uitzagen van een aantal ramen tot het bordes krijgt het gebouw een transparant en uitnodigend karakter, verbonden met plein en dorp. Het toevoegen van publieke functies in de plint zorgt voor levendigheid en stimuleert ontmoeting. Tenslotte zijn de oorspronkelijke heldere structuur en flexibiliteit weer teruggebracht en is het gebouw verduurzaamd.

De Rederij Gemeentehuis Ablasserdam - DP6 architectuurstudio
De Rederij Gemeentehuis Ablasserdam door DP6 architectuurstudio. Beeld StijnStijl

Om de ingrepen te kunnen realiseren met behoud van de monumentale waarden is integraal ontworpen met de adviseurs constructie, installaties, bouwfysica, beveiliging, restauratie en de ontwerpers van de herinrichting van het plein. Zo zijn met behoud van de oorspronkelijke detaillering de ramen en het dak geïsoleerd. De oorspronkelijke akoestische lattenplafonds zijn behouden; waar nodig is bekleding toegevoegd voor de akoestiek. De luchtkanalen zijn opgenomen in de ‘ruggengraat’ van het gebouw.

In de transformatie zijn de kwaliteiten teruggebracht en versterkt. De zichtlijnen naar dorp en haven in de gangen zijn hersteld en mooie details zoals de oorspronkelijke achthoekige kolommen, de houten lattenplafonds en speciaal voor het gebouw ontworpen armaturen krijgen weer aandacht. Ingrepen en toevoegingen zijn ontworpen in zwart staal, glas en eikenhout. Met oog op de Scandinavische stijlkenmerken in het werk van Berghoef zijn in het interieur vergrijsd groene en blauwe tinten gebruikt.

Het gebouw is toekomstbestendig gemaakt: leesbaar, transparant, licht, flexibel indeelbaar en geschikt voor multifunctioneel gebruik. Het heeft een comfortabel en gezond binnenklimaat voor alle verschillende functies. Verduurzaming van de gebouwschil en installaties heeft geresulteerd in energielabel A+++. Met de ingrepen is bovendien een duurzame verbinding met de openbare ruimte gemaakt. Met de hernieuwde kwaliteiten kan het monument weer zeker 50 jaar vooruit.

De Rederij Gemeentehuis Ablasserdam - DP6 architectuurstudio
De Rederij Gemeentehuis Ablasserdam door DP6 architectuurstudio. Beeld StijnStijl

Met een aantal doelgerichte ingrepen is de verbinding gemaakt met het plein, is het gebouw toegankelijk gemaakt en zijn publieke functies in de plint gesitueerd. Hierdoor is een duurzame verbinding met de openbare ruimte gemaakt en heeft het gebouw een nieuwe betekenis gekregen in relatie tot de context. Een echt ‘huis van de samenleving’ voor Alblasserdam, een plek voor ontmoeting en verbinding.

De publieke functies versterken de ontmoetingsfunctie, zoals de bibliotheek, de politiepost en een door een leerwerkbedrijf gerund werkcafé voor ambtenaren en inwoners. De diversiteit in de werkomgeving is geënt op het activiteit gerelateerd werken; ook derden kunnen gebruik maken van het vergadercentrum. De raadzaal kan door een transparante vouwwand helemaal bij het werkcafé worden getrokken, zelfs kan de raadstafel worden getransformeerd om voor de ontmoetingsfunctie te worden ingezet.

Meer over transformatie:

De-Rederij-Alblasserdam-DP6-1.pdf

Download