Cocreatie als vakmanschap

Cocreatie is hip. Toch zijn er zijn maar weinig bureaus waar samen ontwerpen met de gebruiker tot de vaste methodiek behoort. Dat is wel zo bij bureau Open Kaart. De Architect sprak met stedenbouwkundige Jurrian Arnold en architect Pieter Graaff van het Rotterdamse bureau dat als motto heeft: “Ontwerpen en bouwen, voor én met mensen.