Termijn kandidaatstelling voorzitter BNA verlengd

Op 29 april jl. heeft het bestuur van de BNA na een zorgvuldig voorbereidingsproces met Jolijn Valk voorgedragen als kandidaat-voorzitter. Deze voordracht heeft in de afgelopen weken veel enthousiasme losgemaakt, maar de procedure kreeg ook kritiek.
Beeld Shutterstock

Er waren twijfels en misverstanden over de procedure en de mogelijkheid tot keuze uit meerdere kandidaten. Daarom heeft de BNA besloten de aanmeldingstermijn te verlengen, om leden langer de gelegenheid te geven een kandidaat-voorzitter voor te dragen.

‘Het is duidelijk geworden dat sommige leden de herhaalde berichtgeving sinds december 2020 hebben gemist. Dat is jammer en niet in het belang van de vereniging. We zullen dit in de toekomst dus anders moeten doen.’

BNA

De aanleiding voor de oproep uit december 2020 was de benoeming van voorzitter Francesco Veenstra tot Rijksbouwmeester per medio 2021. Met deze benoeming is per 1 juli 2021 de voorzittersfunctie in het bestuur vacant. De oproep is daarna herhaald in de ledenraad – het hoogste besluitvormingsorgaan van de BNA – en op sociale media.

De periode van voordracht van kandidaten door een groep van tien leden is verlengd tot uiterlijk 19 mei 2021

In de links meer informatie over de regels van de vereniging en kandidaatstelling, het BNA beleidsplan Zin! en het profiel van de vacature.

Lees meer over de kandidaatstelling voor voorzitter BNA