Geen stedenbouw zonder stedenbouw

Bij veel verdichtingsingrepen wreekt zich het ontbreken van een stedenbouwkundig plan. De stedelijke ruimte en het leven dat zich daar afspeelt, verdient echter alle aandacht.
Boven op winkelcentrum In den Hoven in Delft zijn drie grote woongebouwen geplaatst, gezien vanaf Delflandplein in westelijke richting. Beeld Harm Tilman