Den Haag komt met plan voor haven aan de Prinsessegracht

Den Haag komt met plan voor haven aan de Prinsessegracht

Bij de hoek van de Prinsessegracht en de Bezuidenhoutseweg in het centrum van Den Haag komt waarschijnlijk een nieuwe haven met een informatiepunt en een plek waar bezoekers aan drankje kunnen halen.

Het water van de Prinsessegracht wordt daarom verder doorgetrokken. De gemeente en rondvaartorganisaties hebben hierover afspraken gemaakt. De plannen voor de aanleg van een opstapplek voor kleine boten als een sloep, kano of roeiboot vlakbij het Centraal Station bestaan al langer. Het idee is dat de binnenstad zo aantrekkelijker wordt voor toeristen.

De gemeenteraad had het stadsbestuur daarom ook al in 2018 gevraagd om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zo'n haven. Een voorlopig ontwerp is nu klaar. Hoewel het aanvankelijke idee was dat ook rondvaartboten in de nieuwe haven zouden kunnen aanleggen, blijkt dat straks niet mogelijk. Daarvoor is de haven te smal en ondiep: de grotere rondvaartboten kunnen er niet keren. Vandaar dat de aanlegsteiger in de Prinsessegracht blijft bestaan.

De bedoeling is dat het transformatorhuisje dat in het gebied staat, wordt uitgebreid met een informatiepunt met kaartverkoop of lichte horeca. Beeld gemeente Den Haag

De Prinsessegracht is onderdeel van de stadsentree die herkenbaar Haags wordt voor bewoners en bezoekers. Door hier een haven aan te leggen wordt het ‘varen in Den Haag’ zichtbaar. Op deze historische plek wil de gemeente ook het karakter van de voormalige Boschsloot in ere herstellen. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat de openbare ruimte wordt ingericht met voldoende groen en water. Zeker met het oog op de bouwplannen in het gebied rond Centraal Station.

De gemeente gaat de voorlopige plannen voor de haven voorleggen aan belanghebbenden en bewoners. Zij mogen eerst reageren. Daarna wordt het officieel ter inzage gelegd. Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan via de website van de gemeente Den Haag.

Meer over de Haagse plannen is te vinden op www.denhaag.nl/rondjecentraal.

Sinds 2007 werkt Astrid de Wilde als (web)redacteur op de redactie van de Architect.
Naast het schrijven van het dagelijks (architectuur)nieuws, artikelen en een incidentele blog op de Architect.nl maakt zij ook de Whitepapers en is zij betrokken bij de printedities van de Architect.
Hiervoor was zij werkzaam bij onder andere Detail in Architectuur en Architectuur & BOUWEN.