Reflectie op de inclusieve samenleving

We behandelden de afgelopen week thema’s uit partijprogramma’s die onze gebouwde omgeving aan gaan. Het laatste thema: inclusiviteit. Hoe gaan partijen om met de toenemende polarisatie in ons land? “Er zijn weinig verkiezingsprogramma’s die dit thema koppelen aan de gebouwde omgeving”, stelt Zico Lopes, “en dan hebben we het over partijprogramma’s die het überhaupt benoemen.”