Transformatie Dr. Wibautplein naar WIJpark als sociale katalysator

"De lokale kracht van deze plek is het startpunt van de vernieuwing van het Dr. Wibautplein. In het nieuwe 'WIJpark' vormen de bestaande activiteiten, zoals sporten, tuinieren en ontmoeten, de basis", aldus ECHO Urban Design. Samen met KOW architecten, Kickstad en BEMOG projectontwikkeling is ECHO de winnaar van de tender voor de ontwikkeling van het Doctor Wibautplein in Schiedam. De in 2022 te realiseren plannen worden verder uitgewerkt in opdracht van BEMOG projectontwikkeling en in samenwerking met de gemeente Schiedam, buurtbewoners én toekomstige bewoners van het plan.
WIJpark in Schiedam. Beeld Vero visual & Ontwerpteam