Flying Deer in Utrecht - Jean Louis Volders en Bert van den Boogert

In stad en land stuitten we voortdurend op gebouwen die een geweldige indruk maken, maar waarvan we de architect vergeten lijken te zijn. Ditmaal Flying Deer in Utrecht uit 1986 van architecten Jean Louis Volders en Bert van den Boogert.
Het RZMN-kantoor in 1986. Beeld Het Utrechts Archief