Women Who Work

Waarom zijn er zo weinig vrouwen op leidinggevende posities in de architectuur? In de aanloop ernaartoe, op de universiteiten en de Academies van Bouwkunst, zijn ze ruim vertegenwoordigd, zelfs meer dan de helft. Daarna gaan ze wel werken, maar bij een bestaand bureau, of bij een gemeente of een ontwikkelaar. In een interview van Mevr. De Architect zegt Jurriaan van Stigt van LEVS: ”De doorstroom vanuit de opleidingen naar architectenbureaus lijkt te stokken. Wij menen te zien dat veel vrouwen eerder naar corporaties of gemeenten gaan.”