MANIFEST / Irma van Oort: "Het draait allemaal om de dialoog tussen alle partijen, al vroeg in het proces"

Irma van Oort werkt aan woon- en werkgebouwen op verschillende schalen in de stad. Zij richt zich daarbij op de voorwaarden voor duurzame leefomgevingen. Want wat is fysieke duurzaamheid zonder sociale duurzaamheid?
Irma van Oort. Beeld Femque Schook