Blog – Naar een stimulerende natuurlijke gebouwde omgeving: biofilische architectuur

Door Daan Bruggink - Architecten en ingenieurs van deze tijd leren om veel te kunstmatige en technische omgevingen te ontwerpen. De uitgangspunten zijn daarbij energiebesparing, CO2-reducering en kostengedrevenheid. Het gevolg is een architectuur waarin we onderprikkeld en zelfs ondergestimuleerd worden. Doorgevoerde efficiency heeft heel onnatuurlijke en inefficiënte werk- en leerplekken opgeleverd.