MANIFEST / Diederik Dam: "We moeten voorkomen dat de opgave wordt bepaald door de Excelsheet"

De inhoud van het vak is voor Diederik Dam een zoektocht naar het maken van gebouwen die aanwezig zijn in de stad en identiteit bezitten, maar zich daarbij niet opdringen. Hij gelooft in de kracht van esthetiek.
Diederik Dam. Beeld Femque Schook