MANIFEST / Bart Mispelblom Beyer: "Goed gewaardeerde omgevingen zorgen voor rentmeesterschap"

Bart Mispelblom Beyer vindt dat steden duurzamer, gezonder en aangenamer moeten worden. Nu vastgoed- en gebiedsontwikkeling steeds meer een verdienmodel zijn, delven gemeenschappelijke waarden het onderspit. Nodig is esthetisch engagement.
Bart Mispelblom Beyer. Beeld Femque Schook

Bart Mispelblom Beyer / “De centrale vraag voor alle professionals in de vastgoed- en gebiedsontwikkeling moet nu zijn: hoe komen we tot een gezonde gebiedsontwikkeling in een geürbaniseerde omgeving? Hoe realiseren we een leefbaar woonklimaat dat niet parasiteert op de natuur, maar onderdeel uitmaakt van het mondiale ecosysteem? Hoe zorgen we ervoor dat bewoners gaan profiteren van elkaars aanwezigheid in plaats van tegenover elkaar te staan?

Esthetica in de brede betekenis van het woord staat daarbij dik onderstreept op de agenda. Dat gaat ook over hoe mensen een plek waarderen en of ze zich thuis voelen. Een goed gewaardeerde omgeving zorgt voor rentmeesterschap. Dat bereik je niet met de nadruk op kwantiteit of met confectiearchitectuur. Mijn beroepsgroep moet bereid zijn de diepte in te gaan, desnoods tegen de klippen op. Op naar een esthetisch engagement!” /

Bart Mispelblom Beyer

Bart Mispelblom Beyer is architect en stedenbouwkundige, en medeoprichter van tangram architectuur en stedelijk landschap. Hij richt zich met zijn ontwerpen op een flexibel ingerichte, open omgeving waarin mensen, samenleven en gezondheid vooropstaan. In Manifest vertelt Bart Mispelblom Beyer uitgebreid over zijn visie op gezonde steden.

Manifest

Klimaat en sociale ongelijkheid behoren tot de grote vraagstukken van deze tijd. De opwarming van de aarde, de demografische groei en de uitdijende verstedelijking vormen uitzonderlijke uitdagingen. In Manifest bundelen ontwerpers hun visie op deze kwesties. Ze laten zien hoe je vakmatig en professioneel een antwoord kunt geven op nieuwe uitdagingen.

De vraag waarop in Manifest een antwoord wordt gezocht, is niet óf je klimaat en ongelijkheid moet aangaan, maar vooral op welke manier je dat het beste kunt doen.

Aan Manifest werkten mee: Thomas Rau, Nanne de Ru, Odette Ex, Paul de Ruiter, Dirk Peters, Diederik Dam, Irma van Oort, Do Janne Vermeulen, Jeroen de Willigen, Bart Mispelblom Beyer, Michiel Hofman en Barbara Dujardin, Dikkie Scipio, Roberto Meyer en Wouter Thijssen, Robert Winkel, Daniel Jongtien, Pascal Cornips, Saartje van der Made en Joost Vos, Victor de Leeuw en Willemineke Hammer.
Manifest banner

Lees verder