MANIFEST / Do Janne Vermeulen: "Woningtypologie betekent veel voor de identiteit in een buurt"

Zal de groei van de steden gestalte krijgen in aantrekkelijke en duurzame buurten en wijken? Do Janne Vermeulen is daar niet helemaal gerust op. Ze pleit vóór een verdichte stad met gemeenschapszin en identiteit.
Do Janne Vermeulen. Beeld Femque Schook