Blog - Gemeenschappelijk wonen: Het ontwerpen van een ‘doos bonbons’ (deel 1)

Door Philip Krabbendam - Welke kwaliteiten kunnen uitnodigen tot betrokkenheid, van mensen op elkaar en op hun woonomgeving? Dat demonstreer ik aan de hand van een project voor ‘gemeenschappelijk wonen'.
Ontwerp Philip Krabbendam. Beeld Thomas Fell Rubio