Artikel: Toekomstbestendig stuk stad - Stedenbouwkundig plan Merwede in Utrecht door BURA urbanism en OKRA

Door Harm Tilman - Merwede is een stadswijk in wording in het zuidwesten van Utrecht. In een gebied waar drie jaar geleden eigenaars en ontwikkelaars nog los van elkaar werkten, wordt nu samen met de gemeente gewerkt aan een stadswijk waarin verdichting, mobiliteit en functiemenging hand in hand gaan. Hoe ging dit in zijn werk?
Vogelvlucht van Merwede in Utrecht. Beeld BURA urbanism / OKRA