Artikel - Ontmoeting tussen oud en nieuw: Stadhuis Hengelo door EGM architecten

Door Marieke Giele - In het stadshart van Hengelo is naast het bestaande raadhuis een nieuw stadskantoor neergezet. Dit ensemble toont een spannende ontmoeting tussen de beredeneerde architectuur van Johannes Fake Berghoef en de bescheiden taal waarvoor EGM architecten heeft gekozen. Het resultaat is een huis van de stad waar burgers, bestuurders en ambtenaren elkaar ontmoeten.
Stadhuis Hengelo door EGM architecten i.s.m. HVE Architecten en BERNS architectuur. Beeld Bart van Hoek