Huis van seizoenen: Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur in Hasselt door Francesca Torzo

Francesca Torzo ontwierp een nieuwe vleugel voor z33, het museum voor contemporaine kunst, design en architectuur in het Belgische Hasselt. De context was bepalend voor het ontwerp, Vleugel 19 is dan ook een gebouwdeel dat onmiskenbaar onderdeel uit maakt van de stad.
Z33 in Hasselt door Francesca Torzo. beeld Gion von Albertini