Agendatip: Art on Display 1949-69 met 1:1 modellen

Als bezoeker ben je je vaak niet bewust van de manier waaróp een kunstwerk wordt getoond. Art on Display 1949-69 stelt juist de wijze van presenteren centraal en laat aan de hand van zes iconische voorbeelden zien hoe de presentatie onderdeel vormt van de beleving. Zes vooruitstrevende, naoorlogse tentoonstellingsontwerpen maken expliciet hoe de relatie tussen kunst en toeschouwer per keer is vormgegeven. Door middel van 1:1 reconstructies zijn deze architectonische benaderingen opnieuw ruimtelijk te ervaren.
Franco Albini and Franca Helg, Palazzo Bianco, Genoa, 1949-51. Beeld A. Villani & Figli. Fondazione Franco Albini