KeenSystems in Gemert - Denkkamer

Het nieuwe hoofdkantoor voor KeenSystems is gelegen langs de randweg van Gemert. De overweging om het sterk groeiende Hi-Tech bedrijf niet in Eindhoven te vestigen kwam voort vanuit de wens om in een groene inspirerende omgeving te kunnen werken. De geluidswal welke de randweg volgt en het daarachter gelegen woongebied beschermd tegen het verkeersgeluid wordt doorgetrokken en afgemaakt. Hiermee versterken we het aanwezige groene karakter van de plek. De geluidswal eindigt bij de hoofdontsluiting van het woongebied. Op die plek is het hoofdkantoor bovenop de geluidswal gelegd. De hoofdentree is ook daar gelegen en te bereiken middels een pad dat over de geluidswal omhoog slingert.

Toelichting door Denkkamer

Het gebouw is opgebouwd uit drie niveaus. Eén niveau opgenomen in de geluidswal en twee lagen gelegen op de geluidswal. Iedere niveau heeft een eigen functie welke zowel in het interieur als exterieur afleesbaar zijn.

Denkkamer Keen
Beeld Rene de Wit

- De begane grond is opgenomen in de geluidswal. De functies zijn enerzijds dienend van aard. Zo zijn hier gebouwtechniek en ondersteunende functies voor het operationele ondergebracht. Daarnaast is er aan de voorzijde onder de uitkraging een ruimte gecreëerd om te kunnen ontspannen. Hier kan door medewerkers bijvoorbeeld gegamed worden.
- De eerste verdieping is het grootste volume. Op één niveau zijn alle operationele disciplines ondergebracht, van development tot sales. Zowel medewerkers als bezoekers gaan hier het gebouw binnen. Het volume is zo georiënteerd dat de lange gevels zich richten op twee bijzondere kwaliteiten van de locatie. De met groen omzoomde vijver in het noordwesten en de historische zogenaamde Bolle akker in het zuidoosten.
- De tweede verdieping is uitgevoerd in spiegelend glas en gedraaid ten opzichte van de eerste verdieping. Hier draait het allemaal om ontmoeten. Hier bevindt zich de presentatie en spreekkamer en de kantine met buitenruimte gelegen tussen de grassen van het groendak van de eerste verdieping.

Beeld Rene de Wit

Zowel de constructie, materialisering, detaillering beogen het Hi-Tech karakter van KeenSystems te onderstrepen. Het volume op de geluidswal wordt gekenmerkt door vakwerken in de gevels welke het in zijn geheel dramatisch uit laten kragen. Het koper kleurige geanodiseerde aluminium en het spiegelende glas zijn met grootse precisie gedetailleerd.

Het ‘all-electric’ gebouw kan zowel vanuit de vloeren als vanuit de lucht verwarmd en gekoeld worden ondersteund door de interne zonwering. De lange glazen gevels zijn op het zuiden en noorden gericht. Daarmee is de warmte- en koellast in de ruimtes afhankelijk van hun ligging in het gebouw. Het klimaatbeheersingssysteem is in staat de natuurlijke opwarming en afkoeling in de verschillende ruimtes onderling uit te wisselen. Zo kunnen ruimtes aan de noordzijde profiteren van de opwarming van ruimtes gelegen aan de zuidzijde en ook andersom.