foto: Jannes Linders

ARC20: Stadsdeelhart Anklaar, Apeldoorn - De Nijl Architecten

De herontwikkeling van het oude winkelcentrum Anklaar is een voorbeeld van duurzame stedelijke vernieuwing met een groot effect op de omgeving. Het nieuwe Stadsdeelhart versterkt de kwaliteit van de wederopbouwwijk door oude en nieuwe structuren en routes met elkaar te verknopen tot een levendige en betekenisvolle plek, zeer goed bereikbaar vanaf de Binnenring van Apeldoorn. Vanaf de opening is het Stadsdeelhart zeer concurrerend met andere centra. De waardering van omwonenden en bezoekers is hoog. De architectuur is ingezet als contramal van de openbare ruimte. De leefbaarheid van het gebied is sterk verbeterd door het toevoegen van woningen (sociale controle) en het opheffen van ‘achterkanten’. De functies en de uitstraling van het project dragen bij tot een prettige sfeer in het gebied en nodigen uit tot verblijf. Mensen uit de buurt en andere delen van Apeldoorn ontmoeten elkaar in het Stadsdeelhart. Daarmee wordt sociale cohesie versterkt. ‘Inpassen en verbijzonderen’ was ook het devies voor de architectuur. De wederopbouw van Le Havre door de Franse architect Perret leverde inspiratie: modern, maar met een sterk gevoel voor de klassieke traditie. Met een vergelijkbare aanpak is een nieuw, rijk beeld gemaakt, zonder de link met de omgeving te verliezen. Daarmee draagt het project bij aan de vitaliteit en trots van de oude wijk.

Projectgegevens

 • Opdrachtgever

  Masterplan: Gemeente Apeldoorn / Blokken noordrand: Habion (woningen en voorzieningen) en BPD (winkels) / Parkeergarage en overige blokken en paviljoens: BPD / Openbaar gebied: Gemeente Apeldoorn

 • Ontwerpbureau

  De Nijl Architecten, Rotterdam (ontwerp masterplan, parkeergarage, overige blokken en paviljoens)

 • Projectarchitect(en)

  Endry van Velzen

 • Samenwerkende architect

  LEVS, Amsterdam (ontwerp blokken noordrand)

 • Programma

  Programma noordrand: 5.430 m2 winkels, 900 m2 voorzieningen, 127 woningen en 53 gebouwde parkeerplaatsen / Programma overig: 8.820 m2 winkels, 60 woningen en 527 gebouwde parkeerplaatsen / Programma totaal: 14.250 m2 winkels, 900 m2 voorzieningen, 187 woningen en 580 gebouwde parkeerplaatsen

 • Plaats

  Apeldoorn

 • Aannemer

  Aannemer blokken noordrand en parkeergarage: Aan de Stegge / Overige blokken en paviljoens: Ten Brinke Bouw / Openbaar gebied: Dura Vermeer

 • Landschapsarchitect

  Gemeente Apeldoorn

 • Voorlopig ontwerp

  Masterplan: 2004-2010

 • Definitief ontwerp

  Ontwerp en realisatie parkeergarage, bebouwing en openbaar gebied: 2012-2019