Blog - Gemeenschappelijk wonen: Cohousing in Arnhem door Hoogte 2 Architecten (H²A)

Door Philip Krabbendam – In Arnhem werkt Hoogte 2 Architecten (H²A) aan een woonwerk-gebouw voor CPO-Cohousing. Maat, schaal en ritmiek van de glasgevel sluiten aan bij de meer formele architectuur van de Arnhemse singels, terwijl er in het ontwerp ook veel aandacht is voor informele en gemeenschappelijke ruimtes.
CPO-Cohousing in Arnhem door Hoogte 2 Architecten