Select - Effectief antwoord op schraalheid naoorlogse stad: stadsdeelcentrum Anklaar in Apeldoorn door de Nijl

Door Harm Tilman - Afgelopen jaren gold in veel steden het mantra dat de markt “het moet doen”. Stadsdeelcentrum Anklaar door De Nijl is een atypisch geval in dit opzicht. Dankzij de gemeentelijke regie ontstond ruimte voor goede stedenbouwkundig keuzes en werd het mogelijk de verdichtingsingreep op de juiste manier af te stemmen op de stedelijke realiteit. Het vormt daarmee een effectief antwoord op de schraalheid van de naoorlogse stad.
Beeld Jannes Linders