Interview Floris Alkemade deel 5: “De beroepsgroep lijkt wel wat op een kudde antilopen waar een leeuw doorheen jaagt en die direct daarna weer doorgaat met grazen alsof niets is gebeurd.”

Door Harm Tilman - Vanuit het College van Rijksadviseurs probeert Floris Alkemade de grote ontwerpopgaven nadrukkelijk te koppelen aan sociale kwesties. Wil de architectuur overelven, dan zal ze een nieuwe rol en relevantie moeten definiëren, aldus Alkemade. “Als je niet de juiste vragen stelt en niet beschikt over de juiste sociale antenne, kan zelfs sublieme schoonheid verderfelijk zijn.”
Beeld Dick Nicolai