Eerste blauwdruk voor nieuw dorp voormalig vliegkamp Valkenburg

Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft op 26 mei jl. het stedenbouwkundig raamwerk vastgesteld voor de vijfde, nieuwe kern binnen haar gemeente, op voormalig vliegkamp Valkenburg. De besluitvorming in de gemeenteraad volgt in september. Het college ziet het raamwerk als een goed vertrekpunt voor verdere uitwerking.
] Sfeerbeeld ruimtelijk raamwerk Locatie Valkenburg - ©KCAP